TMC International ApS foretager On-Site sprøjtebehandling overalt i Danmark og Europa på eksisterende bygninger. Vi kan behandle profilerede tagplader både før og efter opsætning.

Vi udfører opgaver af alle typer og på alle niveauer lige fra privates carporte/garager til de store industriopgaver.

Vi er altid parate til at give tilbud på On-Site opgaver. Check vores referenceliste og såfremt der ønskes et konkret tilbud så udfyld vores on-site spørgeskema og kontakt os efterfølgende.

On-Site sprøjtearbejde foretages i den frostfrie periode fra april til oktober

Så snart der er risiko for nattefrost kan On-Site sprøjtearbejder ikke udføres uden betydelige vinterforanstaltninger.

On-Site ankondensmaling